Đóng

23/09/2016

Dịch vụ cho thuê xe điện theo giờ

Để giúp quý vị tự mình khám phá thăm quan khu Flamingo resort chúng tôi có chương trình cho thuê xe điện để tự lái. Quý vị có thể lái xe hàng giờ liền từ Hoàng Oanh Villa rồi đến Forest Villa đi để tìm hiểu những dịch vụ đặc biệt của chúng tôi. Tự mình trải nghiệm sẽ mang đến 1 cách nhìn, góc nhìn hoàn toàn khác dành cho bạn.

 

dịch vụ cho thuê xe điện của Flamingo Resort

Chính sách ưu đãi Liên quan